unuiunea europena

gurvernul romaniei

 

regio logo

instrumente logo 1

ANUNȚ DE LANSARE PROIECT

 

Proiectul “Cresterea competitivității economice în domeniul fabricării mobilei la SC SZEL-MOB SRL”, cod MySMIS 112262, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SZEL-MOB SRL și are o valoare totală de 6.772.299,43 lei, din care 3.302.016,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 07.02.2018 – 31.12.2019. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității SZEL-MOB SRL, consolidarea poziției firmei atât pe piața externă, cât și pe cea internă, prin extinderea capacității de producție a unității existente de fabricare a mobilei.
Obiectivele specifice ale proiectulu

  • Achiziționare 11 utilaje tehnologice performante, cu consum redus de energie, necesare integrării în fluxul tehnologic existent cu scopul creșterii capacității de producție de mobilă.
  • Participare la un târg internațional de mobilă, în calitate de expozant cu stand propriu.
  • Îmbunătățirea sistemului existent de e-commerce a societății prin achiziționare de modul IT care să permită interconectarea Webshop-ului existent cu sistemul ERP, și îmbunătățirea sistemului de management al societății.

 

Date de contact beneficiar:

Cristuru Secuiesc, Str. Berde Mozes, Nr. 61, Jud. Harghita

Tel: 0266243836

Fax: 0266-244012

www.szelmob.ro

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 logo-szm

www.regio-adrcentru.ro

 

 

vonal 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.